Izdvojeno

f

You may like:

Škola je u razdoblju od 27.studenog do 1.prosinca 2023. bila domaćin francuskih nastavnika Nathalie FRANÇOIS, Xavier ROUX i Almina IBIŠEVIĆa iz škole, LYCÉE CHARLES DE GAULLE iz Francuske. Nastavnici su imali prigodu sudjelovati na aktivnosti Job shadowing u sklopu nastave kuharstva, posluživanja i ekonomske skupine predmeta. Osim školskih aktivnosti nastavnicima je osiguran posjet i sastanak s gospodarstvenicima

Uskoro se bliži kraj projekta Obrazovanjem do jednakih mogućnosti. U vremenu trajanjaprojekta dodatknuti su mnogi život. Kroz projekt se različitim metodama ciljalo približiti osobamas invaliditetom tržište rada, pristup neformalnom obrazovanju, informacije o pravima i prilikama iaktivno raditi na uklanjanju stigme i prepreka za zapošljavanje osoba s invaliditetom na područjuRepublike Hrvatske. Projekt je 85% financiran iz Europskog socijalnog

Važnost zaposlenja osoba s invaliditetom: Prepreke i prilike Zaposlenje je važno za svakog pojedinca, a to uključuje i osobe s invaliditetom. Međutim, zbog raznih prepreka koje se susreću na putu do zapošljavanja, mnoge osobe s invaliditetom su nezaposlene. Ova situacija može imati negativan utjecaj na njihovo mentalno i fizičko zdravlje, kao i na njihovu financijsku stabilnost. Zapošljavanje osoba

Izazovi i prilike u turizmu i ugostiteljstvu za osobe s invaliditetom Turizam i ugostiteljstvo su dvije industrije koje se neprestano razvijaju i traže nove načine kako privući i zadržati klijente. Jedna od skupina koju ove industrije često ne uzimaju u obzir su osobe s invaliditetom. Međutim, uključivanje osoba s invaliditetom u turizam i ugostiteljstvo može donijeti brojne

Položaj osoba s invaliditetom i korištenje asistivnih tehnologija Osobe s invaliditetom predstavljaju značajan dio populacije, a njihov položaj u društvu često jeizložen brojnim izazovima. Međutim, razvoj tehnologije posljednjih desetljeća omogućio jeznačajno unapređenje njihove kvalitete života kroz korištenje asistivnih tehnologija.Asistivne tehnologije su sve tehnologije, alati i uređaji koji omogućuju osobama s invaliditetombolju samostalnost, mobilnost, komunikaciju i pristup informacijama.

Osobe s invaliditetom svoju karijeru mogu ostvariti u sektoru ugostiteljstva iturizma Osobe s invaliditetom često se suočavaju s brojnim preprekama u društvu, što ih čini ranjivima imarginaliziranima. Unatoč tome, postoji mnogo prilika za pronalazak posla i rad u ugostiteljstvu iturizmu, ali često su nedostupne ili teško dostupne za osobe s invaliditetom.S obzirom na to da su osobe

Gdje potražiti moguću ponudu poslova?Osim HZZ-a koji raspolaže najvećom bazom podataka o slobodnim radnim mjestima uzemlji. U zadnje vrijeme sve više informacija o slobodnim radnim mjestima dostupno je nainternetu ili u novinama.Na primjer:u Plavom oglasniku (možete ga pregledati i na internet na adresi www.oglasnik.hr)u Katalogu radnih mjesta za osobe s invaliditetom na internet adresi:http://www.moj-posao.net (možete filtrirati

Poticaj za samozapošljavanje osoba s invaliditetom. Osoba s invaliditetom koja se odlučisamozaposliti, ima pravo, ako za to ispunjava uvjete i na poticaje pri samozapošljavanju:Poticaji Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetomPoticaji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koji se koriste zasamozapošljavanjePoticaji Hrvatske banke za obnovu i razvoj koji se koriste za samozapošljavanjePoticaji Ministarstva gospodarstva, rada

Koje stručno osposobljavanje mogu koristiti kao osoba sInvaliditetom?Ako ste zaposleni kod obrtnika ili ste samozaposleni u obrtu po Zakonu o obrtu imate pravona obrazovanje i daljnje usavršavanje koje omogućava Hrvatska obrtnička komora. UHrvatskom zavodu za zapošljavanje također možete iskoristiti potpore za obrazovanje. Tepotpore služe za:Sufinanciranje obrazovanja zaposlenih osoba iznad 50 godina u cilju zadržavanja radnogMjestaSufinanciranje obrazovanja

Što je to prilagodba radnog mjesta i tko ima pravo na prilagodburadnog mjesta? Prilagodba radnog mjesta je podešavanje i uređivanje radnog mjesta, kakobi se Vama kao zaposlenoj osobi s invaliditetom osigurali uvjeti za normalno obavljanjeposla. Svaka zaposlena osoba s invaliditetom ima pravo na prilagodbu radnog mjesta.Poslodavac koji zaposli osobu s invaliditetom mora joj osigurati uvjete rada

Jezici