Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

Formalni programi

Izvode se po principu dopisno-konzultativne nastave koja podrazumijeva interakciju polaznika i predavača putem unaprijed dogovorenih konzultacija (uživo i online) te medija komunikacije u obliku nastavnih pisama koja na neki način zamjenjuju nastavnika, usmjeravaju i vode polaznika u procesu učenja te osiguravaju veću kvalitetu nastave.  U sklopu TUŠ DU nude se sljedeći programi:

Programi za stjecanje srednje stručne spreme ili prekvalifikacije za zanimanja:

Programi osposobljavanja:

Programi osposobljavanja obuhvaćaju poslove razine složenosti 2 prema skupini i oznaci zanimanja NKZ (NN 111/98). Uvjet za upis polaznika jest završena trogodišnja ili četverogodišnja škola, sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu te najmanje dvije godine iskustva u struci. Programi traju minimalno 120 nastavnih sati podijeljenih na sate predavanja i vježbi. U ponudi Obrazovanja odraslih TUŠ DU nude se sljedeći programi osposobljavanja:

Programi usavršavanja i specijalizacije

Obuhvaćaju poslove razine 3 i 5 ovisno o broju sati te se razlikuju usavršavanja u trajanju od:

  • minimum 150 sati  (razina 3) u svrhu obnavljanja i dopunjavanja stečenog znanja. Uvjet za upis podrazumijeva završenu srednju ugostiteljsku školu smjera kuharstvo i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti. Programi ove razine koji se nude u Školi za obrazovanje odraslih TUŠ DU su:
  • minimum 500 sati (razina 5), uvjet za upis je završena srednja strukovna škola zanimanja kuhar ili konobar (ovisno o vrsti usavršavanja) ili turističko-hotelski komercijalist, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, sanitarni pregled te radno iskustvo u struci od najmanje dvije godine:

Ostali formalni programi:

Jezici