Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

TAXI

Teorijska provjera znanja, vještina i sposobnosti za stjecanje početnih kvalifikacija za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima kojima se obavlja iznajmljivanje vozila s vozačem

Odobrilo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

PRIJAVA, ODJAVA  I  UVJETI  PRISTUPANJA  ISPITU

Cijena polaganja ispita iznosi 35 eur / 263,71kuna.

 

PODACI ZA UPLATU:

TUŠ Dubrovnik

Župska 2

20 000 Dubrovnik

ŽIRO RAČUN ŠKOLE:    HR 9823400091110237573

POZIV NA BROJ: OIB POLAZNIKA

OPIS PLAĆANJA:   ISPIT ZA AUTOTAKSI VOZAČE

 

Polaganju ispita mogu pristupiti kandidati koji :

  • su ispit prijavili 48 sati prije ispita putem broja telefona: +385 20 640 426  ili  +385 98 366 518
  • uz sebe imaju važeći osobni dokument (osobna iskaznica)
  • uz sebe imaju presliku Potvrde o uplati naknade od 35 eur / 263,71 kuna za polaganje ispita, presliku osobne iskaznice i vozačke dozvole

 

Ukoliko kandidat u roku 48 sati prije polaganja ispita ne obavijesti Školu o spriječenosti izlaska na ispit smatrat će se da ispit nije položio.

ISPITI,  LITERATURA  I  SVJEDODŽBE

Za polaganje ispita kandidati se pripremaju iz Kataloga pitanja i odgovora koje je izdalo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te ih je moguće preuzeti ako preuzmete niže navedeni priloženi dokument (Katalog pitanja autotaksi).

Teorijski dio ispita traje najviše dva nastavna sata odnosno 90 minuta. Ispit se sastoji od pitanja koja uključuju odabir između više ponuđenih odgovora i pitanja koja zahtijevaju izravan odgovor ili kombinacije tih dviju vrsta pitanja.

Kandidati koji su položili ispit Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti (SSO) o početnim kvalifikacijama za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima kojima se obavlja iznajmljivanje vozila s vozačem kao posebnim oblikom prijevoza mogu preuzeti u Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik u roku 15 dana.

Katalog_pitanja_autotaksi

Jezici