Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

Cjenik

  /    /  Cjenik

Srednja stručna sprema

CJENIK OBRAZOVANJA ODRASLIH šk.god. 2023-2024

*SLUŽBENI TEČAJ EURA: 1 € = 7,534 KN

 • I., II., III. razred konobar, kuhar, slastičar
 • $ -
  monthly
 • I., II., III. i IV. razred turističko-hotelijerski komercijalist
 • $ -
  monthly
 • I., II., III. i IV. razred hotelijersko - turistički tehničar
 • $ -
  monthly

Osposobljavanje

 • Hotelska domaćica
 • $ -
  monthly
 • 195 sati

Usavršavanje - specijalizacija

 • Voditelj odjela hrane i pića
 • $ -
  monthly
 • 515 sati
 • Konobar, kuhar specijalist
 • $ -
  monthly
 • 505 sati
 • Kuhar specijalist
 • $ -
  monthly
 • 168 sati

Subspecijalizacija

 • Kuhar specijalist
 • $ -
  monthly
 • 150 sati

Osposobljavanje - strani jezici

 • upisnina za tečaj stranog jezika
 • $ -
  monthly
 • upisnina za tečaj stranog jezika (EKO)
 • $ -
  monthly
 • 70 sati
 • provjera jezika prema EKO (za A1, A2, B1, B2 stupanj)
 • $ -
  monthly
 • provjera jezika prema EKO (za C1, C2 stupanj)
 • $ -
  monthly
 • kultura govorenja, pisanja i čitanja
 • $ -
  monthly
 • ispit za autotaxi prijevoznika odlukom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 • $ -
  monthly

Ostale cijene

 • izdavanje duplikata i prijepisa
 • $ -
  monthly
 • završni ispit
 • $ -
  monthly
 • završni ispit izvanredni rok
 • $ -
  monthly
 • završni ispit redovni rok (za bivše učenike TUŠ DU)
 • $ -
  monthly
 • završni ispit (za sve koji nisu položili u redovnoj nastavi TUŠ DU)
 • $ -
  monthly
 • cijena po predmetu razlike
 • $ .
  monthly

CJENIK OBRAZOVANJA ODRASLIH šk.god. 2023-2024

*SLUŽBENI TEČAJ EURA: 1 € = 7,534 KN

POPUSTI:

 • za invalide Domovinskog rata prema stupnju invalidnosti,
 • za nezaposlene branitelje Domovinskog rata za stjecanje SSS i osposobljavanje odobrava se popust od 30 %,
 • odobrava se besplatno pohađanje Škole za obrazovanje odraslih za djelatnike Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik,
 • odobrava se popust od 50 % za članove uže obitelji djelatnika TUŠ
 • besplatno školovanje u Školi za obrazovanje odraslih za vanjske članove Školskog odbora Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik,
 • za upis u obrazovanje odraslih za članove uže obitelji vanjskih članova Školskog odbora odobrava se 50 % popusta,
 • odobrava se popust od 50 % prilikom upisa za stjecanje SSS i osposobljavanje te 30 % popusta za prekvalifikaciju za štićenike domova za nezbrinutu djecu i korisnike socijalne pomoći,
 • Odlukom Školskog odbora na školarinu se odobrava popust od 10 % na sve vrste plaćanja za bivše učenike TUŠDU

ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE:

 • za djelatnike Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik kao i članove uže obitelji tečajevi su besplatni,
 • za vanjske članove Školskog odbora TUŠ Dubrovnik tečajevi su besplatni,
 • za članove uže obitelji članova Školskog odbora TUŠ Dubrovnik odobrava se popust od 50 %,
 • ako se iz iste obitelji na tečaj stranog jezika upišu dva člana, drugi član ostvaruje pravo na 25 % popusta,
 • ako se iz iste obitelji na tečaj stranog jezika upišu tri člana, treći član ostvaruje pravo na popust od 50 %.

NAPOMENA: Ispis iz Škole za obrazovanje odraslih kao i povrat uplaćenog novca Školski odbor regulirao je u članku 5. gdje je navedeno da „polaznik koji, nakon početka realizacije upisanog programa zatraži ispis, nema pravo na povrat uplaćenih sredstava“.

Cjenik odobren Odlukom Školskog odbora od 14.09.2012.
(KLASA: 003-06/12-01/04, URBROJ: 2117/1-45-01-11-02)

Nadopuna cjenika Odlukom Školskog odbora od 2014.
(KLASA: 003-06/14-01/8, URBROJ: 2117/01-45-01-14-2)

Školski odbor od 15.09.2015.
(KLASA: 003-06/15-01/1, URBROJ: 2117/1-45-01-15-2)

Nadopuna cjenika Odlukom Školskog odbora od 12. veljače 2020. o popustu plaćanja na gotovinu 5 % za sve školarine u Obrazovanju odraslih
(KLASA: 003-06/20-01/2, URBROJ: 2117/01-45-01-20-1)

Jezici