Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

OBRAZOVANJE ODRASLIH I ŠKOLA STRANIH JEZIKA

Cjeloživotno učenje smatra se neprekinutim kontunuitetom „od kolijevke do groba“, ono počiva na četiri temeljna stupa, prema kojima pojedinac mora: „učiti znati“, „učiti činiti“, „učiti biti“ i „učiti živjeti zajedno“. (Delors, J.: “Učenje: blago u nama“ – Izvješće UNESCO-u Međunarodnog povjerenstva za razvoj obrazovanja za 21. stoljeće, Zagreb, Educa, 1998.)

Obrazovanje odraslih TUŠ DU obuhvaća programe obrazovanja kojima odrasli stječu, odnosno dopunjuju znanja, vještine i sposobnosti. Prema Zakonu o obrazovanju odraslih (NN 17/2007) obrazovanje odraslih obuhvaća cjelinu procesa učenja odraslih namijenjenih ostvarivanju prava na slobodan razvoj osobnosti, osposobljavanje za zapošljivost: stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikaciju, stjecanje i produbljivanje stručnog znanja, vještina i kompetencija te osposobljavanje za aktivno građanstvo. Nastava u Obrazovanju odraslih odvija se dopisno-konzultativno te je moguće polagati ispite u Školi ili online, putem službenih kanala, čime se omogućuje upis polaznicima iz cijele Hrvatske.

Jezici