Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

May 2023

  /    /  May

KLASA: 007-04/23-02-22 URBROJ: 2117-45-01-23-1 Poziv na sjednicu Nastavničkog vijeća          Sjednica Nastavničkog vijeća Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik  održat će se u srijedu,  31. svibnja 2023. godine  po završetku Razrednih vijeća u Školi. Dnevni red: 1.Izvješće o provedenim predmetnim i razrednim ispitima za učenike  3. i 4. razreda 2.Izvješće o uspjehu učenika na kraju nastavne godine     3.Organizacija dopunskog rada 4.Nastavak obrazovanja 5.Različito      

Uskoro se bliži kraj projekta Obrazovanjem do jednakih mogućnosti. U vremenu trajanjaprojekta dodatknuti su mnogi život. Kroz projekt se različitim metodama ciljalo približiti osobamas invaliditetom tržište rada, pristup neformalnom obrazovanju, informacije o pravima i prilikama iaktivno raditi na uklanjanju stigme i prepreka za zapošljavanje osoba s invaliditetom na područjuRepublike Hrvatske. Projekt je 85% financiran iz Europskog socijalnog

KLASA: 007-04/23-02-13 URBROJ: 2117-45-01-23-1 Poziv na sjednicu Nastavničkog vijeća Sjednica Nastavničkog vijeća Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik održat će se u petak, 19. svibnja 2023. godine u 13:15 sati u prostorijama Škole. Dnevni red: 1. Protokol o postupanju u slučaju  nasilja 2. Pedagoške mjere 3. Različito                                            Ravnatelj:                                            Antun Perušina, dipl. ing.

Jezici