Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

RCK DU

Projekt ODJM

Uskoro se bliži kraj projekta Obrazovanjem do jednakih mogućnosti. U vremenu trajanja
projekta dodatknuti su mnogi život. Kroz projekt se različitim metodama ciljalo približiti osobama
s invaliditetom tržište rada, pristup neformalnom obrazovanju, informacije o pravima i prilikama i
aktivno raditi na uklanjanju stigme i prepreka za zapošljavanje osoba s invaliditetom na području
Republike Hrvatske.


Projekt je 85% financiran iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna
Republike Hrvatske, a partnersku podršku ostvarili smo s Visoko Učilište Algebra, Udruga OSI
Prijatelj, Metković , Hrvatski zavod za zapošljavanje, Dubrovnik i Gulliver DMC.
Važno je istaknuti važnost projekata koji za fokus imaju osobame s invaliditetom. Osobe s
invaliditetom često se suočavaju s izazovima i preprekama u svakodnevnom životu, a upravo su
ovakvi projekti ključni za osiguravanje jednakih prilika i poboljšanje njihovih života.
Prije svega, projekti koji se bave osobama s invaliditetom omogućuju im pristup boljem
obrazovanju. Svaka osoba, bez obzira na svoje fizičke ili intelektualne sposobnosti, zaslužuje
priliku za učenje i razvoj. Projekti usmjereni na inkluzivno obrazovanje omogućuju da osobe s
invaliditetom dobiju prilagođene nastavne programe, podršku u nastavi i pristupačne obrazovne
materijale. Time se osigurava da svaka osoba ima jednaku šansu za stjecanje znanja i razvoj
svojih potencijala.


Nadalje, projekti koji podržavaju osobe s invaliditetom imaju ključnu ulogu u promicanju njihove
socijalne integracije. Osobe s invaliditetom često su suočene s društvenom isključenošću i
predrasudama. Inicijative poput sportskih programa, umjetničkih radionica ili volontiranja pružaju
prilike za interakciju i povezivanje s drugima. Kroz ove projekte, osobe s invaliditetom mogu
razviti samopouzdanje, socijalne vještine i osjećaj pripadnosti zajednici. To nije samo važno za
njihovu dobrobit, već i za obogaćivanje našeg društva raznolikošću i inkluzijom.


Projekti usmjereni na osobe s invaliditetom pružaju podršku njihovom zapošljavanju i
ekonomskoj neovisnosti. Prema istraživanjima, osobe s invaliditetom suočavaju se s većom
stopom nezaposlenosti i nižim primanjima od osoba bez invaliditeta. Inicijative koje promiču
zapošljavanje osoba s invaliditetom, pružaju obuku i mentorstvo te osiguravaju pristupačno
radno okruženje ključne su za njihovu ekonomsku integraciju. To ne samo da osigurava
financijsku stabilnost, već i priznaje i cijeni njihove sposobnosti i doprinos društvu.


Zaključno, projekti koji se bave osobama s invaliditetom igraju ključnu ulogu u poboljšanju
njihovih života, pružajući im jednaku pristupnost, socijalnu integraciju, zapošljavanje i
osnaživanje. Važno je podržavati ove projekte, poticati inkluziju i promicati svijest o invaliditetu
kako bismo izgradili društvo koje cijeni raznolikost i pruža jednake mogućnosti za sve.


Ujedinjeni u tome, možemo ostvariti promjene i stvoriti svijet koji je pravedan i inkluzivan za sve
ljude, bez obzira na njihove različitosti.


S ponosom smo provodili i provodimo projekt Obrazovanjem do jednakih mogućnosti i nadamo
se da će u budućnosti biti još ovakvih projekata!

Jezici