Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

RCK DU

Projekt ODJM

Vrste poticaja od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Fond isplaćuje dvije vrste poticaja: redovne i posebne poticaje. Redovni poticaji isplaćuju se
kontinuirano za tromjesečni period ( 1-3 mjeseci, 4-6 mjeseci, 7-9 mjeseci, 10-12 mjeseci)
dokle god postoji potreba. Posebni poticaji isplaćuju se jednokratno po ukazanoj potrebi.
Redovni poticaji:
● Naknada doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje
● Naknada razlike radi smanjenog radnog učinka
● Sufinanciranje troškova osobnog asistenta
Posebni poticaji:
● Obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba s invaliditetom
● Naknada troškova prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada
● Subvencioniranje kamata na kreditna sredstva po povoljnim uvjetima namijenjenim
kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe s
invaliditetom
● Sufinanciranje troškova radnog terapeuta
Zahtjevi za sve poticaje podnose se Fondu u pismenom obliku sa svom potrebnom
dokumentacijom. Dokumentacija koju treba priložiti razlikuje se ovisno o poticaju koji se želi
ostvariti, te ovisno o tome traži li poticaj poslodavac ili osoba koja se samozapošljava

Vrste poticaja od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Fond isplaćuje dvije vrste poticaja: redovne i posebne poticaje. Redovni poticaji isplaćuju se
kontinuirano za tromjesečni period ( 1-3 mjeseci, 4-6 mjeseci, 7-9 mjeseci, 10-12 mjeseci)
dokle god postoji potreba. Posebni poticaji isplaćuju se jednokratno po ukazanoj potrebi.
Redovni poticaji:
● Naknada doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje
● Naknada razlike radi smanjenog radnog učinka
● Sufinanciranje troškova osobnog asistenta
Posebni poticaji:
● Obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba s invaliditetom
● Naknada troškova prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada
● Subvencioniranje kamata na kreditna sredstva po povoljnim uvjetima namijenjenim
kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe s
invaliditetom
● Sufinanciranje troškova radnog terapeuta
Zahtjevi za sve poticaje podnose se Fondu u pismenom obliku sa svom potrebnom
dokumentacijom. Dokumentacija koju treba priložiti razlikuje se ovisno o poticaju koji se želi
ostvariti, te ovisno o tome traži li poticaj poslodavac ili osoba koja se samozapošljava

  • Izvor: priručnik za nezaposlene osobe s invaliditetom za aktivno traženje posla,IPA
    Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala Program Europske unije za Hrvatsku

Jezici