Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

RCK DU

Projekt ODJM

Vrste savjetovanja od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom

Fond pruža sljedeće usluge:
Pravno savjetovanje – koju dokumentaciju treba prikupiti za ostvarivanje poticaja pri
zapošljavanju osoba s invaliditetom; objašnjenje Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri
zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 08/08) te njene izmjene i dopune (NN 20/09, NN
96/09, NN 44/10)
● Financijsko savjetovanje prilikom podnošenja zahtjeva za novčane poticaje
● Naknada do zaposlenja za nezaposlene osobe s invaliditetom
● Naknada doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje
● Naknada razlike radi smanjenog radnog učinka
● Sufinanciranje troškova osobnog asistenta
● Sufinanciranje obrazovanja zaposlenih i nezaposlenih osoba s invaliditetom
● Naknada troškova prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada
● Subvencioniranje kamata na kreditna sredstva po povoljnim uvjetima namijenjenim
kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe s
invaliditetom
● Sufinanciranje troškova radnog terapeuta

  • Izvor: priručnik za nezaposlene osobe s invaliditetom za aktivno traženje posla,IPA
    Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala Program Europske unije za Hrvatska
Jezici