Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

Natječaji

  /  Natječaji

Na temelju članka 39. do članka 42. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93,27/97,47/99,35/08,127/19 i 151/22, na temelju članka 126. stavka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (,,Narodne novine”broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,136/14-RUSHR, 152/14, 7/17, 68/18,98/19,64/20,151/22,156/23) i članka 77. Statuta Školski odbor Turističke i

Jezici