Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

July 2023

  /    /  July

Podjela potvrda o položenim ispitima Državne mature 23, bit će u petak, 21. srpnja.2023. od 11.00 do 13.00 sati. Nakon toga potvrde o položenim ispitima državne mature možete preuzeti svaki dan u administraciji škole u vremenu od 10.00 do 13.00 sati.

12.7.2023. u 12:00 sati objavljeni su rezultati ispita državne mature. Prema članku 43. Pravilnika o polaganju državne mature, objavom rezultata počinje rok za prigovore učenika na bodovanje ispita.Učenici  prigovore mogu predavati od 12.7.2023.  do 14.7.2023. Vrijeme za predaju prigovora: 12.7. - 14.7. od 10.00 do 12.00 sati kod ispitnog koordinatora.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik :  od 11. 7. do 13.7. u vremenu od 10.00 do 14.00 sati. 1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronski putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum 2) Potvrda liječnika školske medicine - dostavlja se putem elektronske pošte na mail adresu administracija@tusdu.hr

KLASA: 007-04/23-02-31 URBROJ: 2117-45-01-23-1 Poziv na sjednicu Nastavničkog vijeća          Sjednica Nastavničkog vijeća Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik  održat će se u petak,  7. srpnja 2023. godine  u 11 sati u prostorijama Škole.          Dnevni red: 1.Izvješće o provedenom dopunskom radu i verifikacija uspjeha nakon dopunskog rada 2. Izvješće nakon ljetnog roka Državne mature 3. Radionice u sklopu projekta e-Škole 4. Različito  

Jezici