Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

RCK DU

  /  Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik   /  Novosti   /  NASTAVNIČKO VIJEĆE

NASTAVNIČKO VIJEĆE

KLASA: 007-04/23-02-31

URBROJ: 2117-45-01-23-1

Poziv na sjednicu Nastavničkog vijeća

         Sjednica Nastavničkog vijeća Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik  održat će se u petak,  7. srpnja 2023. godine  u 11 sati u prostorijama Škole.

         Dnevni red:

1.Izvješće o provedenom dopunskom radu i verifikacija uspjeha nakon dopunskog rada

2. Izvješće nakon ljetnog roka Državne mature

3. Radionice u sklopu projekta e-Škole

4. Različito  

    Ravnatelj:

    Antun Perušina, dipl. ing.

    Jezici