Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

August 2022

  /    /  August

KLASA: 007-04/22-02-56 URBROJ: 2117-45-01-22-1 Poziv na sjednicu Nastavničkog vijeća          Sjednica Nastavničkog vijeća Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik  održat će se u srijedu,  31. kolovoza 2022. godine  u 9  sati putem Zoom aplikacije.          Dnevni red: Edukacija za korištenje softwarea za praćenje kvalitete – Mint media (30 minuta)Verifikacija uspjeha nakon drugog roka obrane završnog radaZamolbeRazličito                          

KLASA: 007-04/22-02-43 URBROJ: 2117-45-01-22-1 Poziv na sjednicu Nastavničkog vijeća Sjednica Nastavničkog vijeća Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik  održat će se u petak,   26. kolovoza 2022. godine  u 11  sati putem Zoom aplikacije.          Dnevni red: Verifikacija uspjeha nakon drugog popravnog rokaZamolbeRazličito                                            Ravnatelj:      Antun Perušina, dipl. ing.

UČENICI SMJERA THK, KONOBAR, KUHAR I SLASTIČAR dužni su donijeti u Školu (u zgradu na adresi Garište 3) uredno napisane, potpisane od mentora i ovjerene dnevnike prakse, te uputnice o obavljenoj ljetnoj stručnoj praksi prema sljedećem rasporedu: 29. kolovoza 2022. (ponedjeljak): 8:00  - 1.e, 1.f, 1.g 8:30  - 2.e, 2.f, 2.g 9:00  - 1.d, 2.d 9:30  -  3.d Molimo učenike da se pridržavaju predviđenog rasporeda.

Ugostiteljsko posluživanje - ponedjeljak, 22.08. u 8 h Hrvatski jezik - razredni ispit, utorak, 23.08. u 10 h Geografija - popravni ispit, utorak, 23.08. u 9 h Matematika i Gospodarska matematika - popravni ispit, četvrtak, 25.08. u 8 h pismeni i odmah iza usmeni Računalstvo - popravni ispit, četvrtak, 25.08. u 8 h Engleski jezik - popravni ispit, petak, 26.08. u 9

Jezici