Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

RCK DU

  /  Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik   /  Novosti   /  NASTAVNIČKO VIJEĆE

NASTAVNIČKO VIJEĆE

KLASA: 007-04/22-02-56

URBROJ: 2117-45-01-22-1

Poziv na sjednicu Nastavničkog vijeća

         Sjednica Nastavničkog vijeća Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik  održat će se u srijedu,  31. kolovoza 2022. godine  u 9  sati putem Zoom aplikacije.

         Dnevni red:

  1. Edukacija za korištenje softwarea za praćenje kvalitete – Mint media (30 minuta)
  2. Verifikacija uspjeha nakon drugog roka obrane završnog rada
  3. Zamolbe
  4. Različito  

                                                                                         Ravnatelj:

                                                                                         Antun Perušina, dipl. ing.

NAPOMENA:  bit će dva linka za zoom sastanak jer je vrijeme sastanka ograničeno na 40 minuta.

Jezici