Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

RCK DU

Projekt ODJM

Iako je velikim brojem zakonima i propisima uređeno zapošljavanje osoba s invaliditetom brojni poslodavci u sektoru turizma i ugostiteljstva nisu upoznati s načinima na koje mogu dodatno pridonijeti zajednici i vlastitom poslovanju. Na ovaj se način zanemaruje golem ljudski potencijal za zanimanja u turizmu. 🙋

Prema podacima HZZ, tek je 1,7% ukupne populacije zaposlenih putem Zavoda bilo osoba s invaliditetom, što ukazuje na još uvijek prenisku zapošljivost.🙅

Mi smatramo da je vrijeme za promjene i da se na inkluzivnosti procesa zapošljavanja treba aktivno raditi! 💪

Slažeš se?🤔

#projektodjm#obrazovanjemdojednakihmogućnosti#obrazovanje

Jezici