Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

RCK DU

  /  Bez kategorije   /  NASTAVNIČKO VIJEĆE

NASTAVNIČKO VIJEĆE

KLASA: 007-04/23-02/59

URBROJ: 2117-45-01-23-1

Poziv na sjednicu Nastavničkog viječa

Sjednica Nastavničkog viječa Turističke i ugostiteljske škole

Dubrovnik održat če se u četvrtak, 05. listopada 2023. qodine u 19 sati i 15 minuta u Školi.

Dnevni red:

1. Godišnji plan i program 2023./2024.

2.Školski kurikul

3.Zamolbe

4.Različito

Ravnatelj:

Antun Perušina, dipl.ing.

Jezici