Izdvojeno

f

You may like:

Obavijest

ZA LJETNU STRUČNU PRAKSU, ZA UČENIKE  SMJER KONOBAR

Učenici su dužni donijeti u Školu uredno napisane, potpisane od mentora i  ovjerene dnevnike prakse i uputnice o obavljenoj ljetnoj stručnoj praksi prema sljedećem rasporedu:

28. kolovoza 2023. (ponedjeljak)

8:00  – 1.e

8:30  – 2.e

Molimo učenike da se pridržavaju predviđenog rasporeda.

Jezici