Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

RCK DU

  /  Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik   /  Novosti   /  NASTAVNIČKO VIJEĆE

NASTAVNIČKO VIJEĆE

KLASA: 007-04/23-02/25

URBROJ: 2117-45-01-23-1

Poziv na sjednicu Nastavničkog vijeća

         Sjednica Nastavničkog vijeća Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik  održat će se u petak,  23. lipnja 2023. godine  nakon Razrednih vijeća u Školi. Razredna vijeća počinju u 9:00h.

         Dnevni red:

1.Izvješće o provedenim predmetnim i razrednim ispitima za učenike 1., 2. i 3. razreda

2.Izvješće o uspjehu učenika na kraju nastavne godine    

3.Realizacija nastavnog plana i programa

4.Pedagoške mjere

5.Organizacija dopunskog rada

6.Verifikacija uspjeha na obrani završnog rada

7.Zamolbe učenika

8.Različito                  

                                                 Ravnatelj:

                                                 Antun Perušina, dipl. ing.

Jezici