Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

RCK DU

  /  Obrazovanje odraslih   /  OBAVIJEST – NATJEČAJ ZA UPIS

OBAVIJEST – NATJEČAJ ZA UPIS

OBRAZOVANJE ODRASLIH

DUBROVNIK

 R a s p i s u j e:

N  A T J E Č A J

za upis u programe obrazovanja odraslih

školske 2022/23. godine

1. Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanja:

  • konobar
  • kuhar
  • slastičar
  • hotelijersko-turistički tehničar (4 god)
  • turističko-hotelijerski komercijalist (4 god)

Napomena: ispiti i konzultacije će se odvijati dopisno-konzultativno osobno i putem službenih platformi.

Upis traje od 19. rujna do zaključno 30. rujna 2022. godine, svaki radni dan od 09,00 do 13,00 sati u Obrazovanju odraslih, na adresi Župska 2, Dubrovnik.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na mobitel 098/366-518 ili e-mail obrazovanje.odraslih@tusdu.hr

KLASA: 602-06/22-01/10

URBROJ: 2117-45-01-22-1

Dubrovnik, 15. rujna 2022.

                                                                       Voditeljica Obrazovanja odraslih

                                                                       Ivana Luetić Hotko, mag.oec.

Jezici