Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

RCK DU

  /  Obrazovanje odraslih   /  OBAVIJEST – NATJEČAJ ZA UPIS

OBAVIJEST – NATJEČAJ ZA UPIS

OBRAZOVANJE ODRASLIH

DUBROVNIK

 R a s p i s u j e:

N A T J E Č A J

za upis u programe obrazovanja odraslih

školske 2023/24. godine

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanja:

  • Konobar (3 god)
  • Kuhar (3 god)
  • Slastičar (3 god)
  • Hotelijersko-turistički tehničar – HTT (4 god)
  • Turističko-hotelijerski komercijalist – THK (4 god)

Napomena: ispiti i konzultacije će se odvijati dopisno-konzultativno osobno i putem službenih platformi.

Prijave traju od 18. rujna do zaključno 29. rujna 2023. godine, svaki radni dan od 09,00 do 13,00 sati u Obrazovanju odraslih, na adresi Župska 2, Dubrovnik.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na mobitel 098/366-518 ili e-mail obrazovanje.odraslih@tusdu.hr

KLASA: 602-06/23-01/10

URBROJ: 2117-45-01-23-1

Dubrovnik, 15. rujna 2023.

                                                                                   Voditeljica Obrazovanja odraslih

                                                                                   Ivana Luetić Hotko, mag.oec.

Jezici