Izdvojeno

f

You may like:

Image Alt

Sadržaj: vlatkamarsic

  /  Articles posted by vlatkamarsic

KLASA: 007-04/23-02/ 79 URBROJ: 2117-45-01-23-1 Poziv na sjednicu Nastavničkog vijeća          Sjednica Nastavničkog vijeća Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik  održat će se u četvrtak,  30. studenog 2023. godine  u 19:15 sati u prostorijama Škole.         Dnevni red: 1. Pedagoške mjere 2. Zamolbe 3. Različito

KLASA: 007-04/23-02-73 URBROJ: 2117-45-01-23-1 Poziv na sjednicu Nastavničkog vijeća          Sjednica Nastavničkog vijeća Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik  održat će se u u četvrtak,  12. listipada 2023. godine  u 13:15 sati u prostorijama Škole.         Dnevni red: 1. Pedagoške mjere 2. Zamolbe 3. Različito                                                                      Ravnatelj:                                                                      Antun Perušina, dipl. ing.

KLASA: 007-04/23-02/59 URBROJ: 2117-45-01-23-1 Poziv na sjednicu Nastavničkog viječa Sjednica Nastavničkog viječa Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik održat če se u četvrtak, 05. listopada 2023. qodine u 19 sati i 15 minuta u Školi. Dnevni red: 1. Godišnji plan i program 2023./2024. 2.Školski kurikul 3.Zamolbe 4.Različito

OBRAZOVANJE ODRASLIH DUBROVNIK  R a s p i s u j e: N A T J E Č A J za upis u programe obrazovanja odraslih školske 2023/24. godine Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanja: Konobar (3 god) Kuhar (3 god) Slastičar (3 god) Hotelijersko-turistički tehničar – HTT (4 god) Turističko-hotelijerski komercijalist – THK (4 god) Napomena: ispiti i konzultacije će se odvijati dopisno-konzultativno osobno i

Nastava počinje u ponedjeljak, 4. rujna 2023. godine: drugim i trećim razredima u 8 sati, prvim i svim h razredima u 10 sati, četvrtim razedima u 10:30 sati. Sve ostale informacije učenici će dobiti od svojih razrednika. Svim učenicima želimo sretan početak i puno uspjeha u novoj školskoj godini!

KLASA: 007-04/23-02-50 URBROJ: 2117-45-01-23-1 Poziv na sjednicu Nastavničkog vijeća          Sjednica Nastavničkog vijeća Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik  održat će se u utorak,  28. kolovoza 2023. godine  u 8:30 sati putem aplikacije ZOOM.          Dnevni red: 1. Zamolbe učenika 2. Različito                                                                 Ravnatelj:                                                               Antun Perušina, dipl. ing.

DOSTAVA DOKUMENATA 28. - 29.8.2023. U VREMENU OD 9.00 DO 11.00 sati Popis dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik : 1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronski putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum 2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektronske pošte na mail adresu administracija@tusdu.hr ili dolaskom u

ZA LJETNU STRUČNU PRAKSU, ZA UČENIKE  SMJER KONOBAR Učenici su dužni donijeti u Školu uredno napisane, potpisane od mentora i  ovjerene dnevnike prakse i uputnice o obavljenoj ljetnoj stručnoj praksi prema sljedećem rasporedu: 28. kolovoza 2023. (ponedjeljak) 8:00  - 1.e 8:30  - 2.e Molimo učenike da se pridržavaju predviđenog rasporeda.

Učenici moraju donijeti Mape ljetne stručne prakse u ponedjeljak, 28.kolovoza 2023. u prostorije Škole, u učionicu 9 ili10. Molimo učenike da ulaze u školu tiho radi održavanja Državne mature. Popis učenika nalazi se u prilogu. Strucna-praksa-vremenik

Jezici